Iepirkumi

IEPIRKUMI

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nodrošinot atklātības un vienlīdzības principu ievērošanu,  „Elektronikas un Datorzinātņu institūts” kā  pasūtītājs, Publisko iepirkumu likuma izpratnē,  savā mājas lapā  sniedz  informāciju  par plānotajiem  iepirkumiem.

IEPIRKUMI 2019


IEPIRKUMI-ARHĪVS 2009 - 2018