Pakalpojumi un produkti

Pakalpojumi un produkti


1) EDI Wireless Sensor Network TestBed

EDI TestBed is a 100+ node heterogeneous sensor network and wireless sensor network testbed (distributed around 7 floor building (inside & outside)) for validation and research in sensor network & wireless network protocols. Additionally, 50 mobile nodes are available on site.They can be used for example in-vehicle placement.


Capabilities:

Testing of IEEE 802.11a/b/g/n/p, IEEE 802.15.4 and other protocols (depends on WSN node); Fully reconfigurable routers; Remote reprogramming of the whole network; Energy measuring and remote debugging capabilities for the sensor nodes through a custom adapter; Control and management through either OMF or, alternatively, a simple webbased interface.


2) Superstabils impulsu ģenerators ar ekstrēmi mazu džiteru

Impulsu ģenerators ar ļoti augstu stabilitāti un lielu frekvenču diapazonu. Tas realizēts divās versijās: ar izejām NIM standarta signālam un ar izejām LVTTL standarta signālam (attiecīgi iespējamiem ieejas standartiem notikumu taimeros). Ģenerējama perioda stabilitāte diapazonā līdz 25000 ns ir zem 1 ps (RMS). Lielākos periodos nepieciešams pielietot references signālu. Ģeneratora pielietojumi ietver mērīšanas aparatūras testēšanu (notikumu taimeru), kalibrēšanu u.c.

Kontakti: buls@edi.lv

3) Universāls ekstrēmi augstas precizitātes laika notikumu mērīšanas taimeris

Sadarbībā ar Eventech Ltd tiek piedāvāts augstas precizitātes laika mērīšanas taimeris ar viena impulsa noteikšanas izšķirtspēju 3 ps (RMS) un ar iespējamo mērījumu biežums līdz 20 MHz. Iespējamas dažādas taimera modifikācijas (ar lielāku mērīšanas biežumu, bet mazāku izšķirtspēju). Šādi taimeri tiek lietoti SLR (Satellite Laser Ranging) sistēmās un tos iespējams lietot LIDAR, 3-D scan, Laser Link komunikāciju pielietojumos.

Kontakti: buls@edi.lv

Interneta lapa: http://edi.lv/media/uploads/UserFiles/event_timing/TimingIntro.htm

4) Pielāgojama iegulto sistēmu operētājsistēma un konfigurēšanas rīks MansOS & Seals

EDI ir pieredze un iestrādes operētājsistēmu un programmatūras izstrādē iegultajām sistēmām. MansOS & Seals ir izstrādāts speciāli lētām ierīcēm ar niecīgu skaitļošanas jaudu un enerģijas patēriņu. Uz šīs bāzes iespējams izstrādāt vai pielāgot esošās izstrādes specializētiem pielietojumiem, tai skaitā bezvadu sensoru tīklu sistēmām. Potenciālie pielietojumi ietver datu savākšanu un apkārtējās vides, rūpniecisko procesu monitoringu tml.

Kontakti: selavo@edi.lv

Interneta lapa: http://mansos.edi.lv

5) Augstas jutības UWB radiolokatora uztvērējiekārta

UWB (Ultra Wide Band) radiolokatora uztvērējiekārta ar jutību 15mkV (RMS). Salīdzinājumam rūpnieciski ražotajam UWB radiolokatoram Geozondas jutība pie vienādiem apstākļiem ir 75mkV (RMS). Iekārtu iespējams izmantot tehniskiem signāla stipruma mērījumiem rūpniecībā un zinātnē, komplektēt UWB radaru priekš radaru pielietojumiem (objektu pozīcijas mērīšanai, pazemes komunikāciju skenēšanai tml.).

Kontakti: shupols@edi.lv,


6) Roku drebēšanas indikators

Mikro-svārstību indikators, kas reaģē uz nelielām fiziskām svārstībām, piemēram, cilvēku roku drebēšanu, kad tiek rokās turēts kāds priekšmets. Drebēšana noteiktā laika periodā tiek novērtēta ar salīdzināmu skaitlisko vērtību. Iespējams ierīci pielietot sporta vai militāro strēlnieku atlasei, kad tēmēšanas laikā rokās jānotur ierocis.

7) Elektromagnētiskā piesārņojuma mērītājs

Elektromagnētiskā lauka piesārņojuma mērītājs, kas mēra apkārt esošā elektromagnētiskā lauka stiprumu, ko cilvēks nejūt, un parāda uz displeja piesārņojuma indikatīvo vērtību.


8) Infrastruktūra un Datu Centrs

Latvijas Akadēmiskā tīkla (LAT) izbūvē (ERAF projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.2.10/IPIA/VIAA/001 apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide) tika modernizēta Teikas kampusa (campus) datu pārraides tīkla infrastruktūra un izveidots mūsdienīgs Datu Centrs (DC) zinātnisku pētījumu veikšanai. Teikas kampusu veido Rīgā, Teikas rajonā kompakti izvietoti valsts zinātniskie institūti: Organiskās sintēzes institūts (OSI), Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Koksnes ķīmijas institūts (KKI) un Fizikālās enerģētikas institūts (FEI). LAT apvieno praktiski visas Latvijas augstskolas un valsts zinātniskos institūtus.

Institūtu pieslēgumiem kampusa optiskajai cilpai (šobrīd ar datu pārraides ātrumu 10 Gbps ar iespēju, tā palielināšanai līdz 20 Gbps) un optiskās cilpas pieslēgumam LAT maģistrālajai infrastruktūrai tiek nodrošināts datu pārraides ātrums līdz 10 Gbps. Savukārt LAT, GEANT2 projekta ietvaros, ir pieslēgts citu valstu nacionāliem akadēmiskiem un zinātniskiem  tīkliem (NREN) un Internetam ar datu pārraides ātrumu 2.5Gbps.

Teikas kampusa DC tika izbūvēta TIER II+ standartam atbilstoša serveru telpa, iegādāti un nodoti ekspluatācijā jauni skaitļošanas resursi, datu glabātuves, programmnodrošinājums neironu tīklu, organiskās sintēzes procesu modelēšanai un citiem zinātniskajiem pētījumiem. DC skaitļošanas resursi ietver vairākus virtuālo mašīnu serverus un HPC (High Performance Computer), kas bāzēts uz 12 IBM System x3650 mezgliem. Kopējais HPC kodolu skaits (CUDA cores) – 34560, kopējais operatīvās atmiņas apjoms - 192 GB. Katram HPC mezglam ir tīkla karte ar diviem 10Gb portiem, pievienotiem 10Gb komutatoram (HP 5900AF-48XG-4QSFP+), kas nodrošina ātrdarbīgu datu apmaiņu starp HPC mezgliem. Pašlaik HPC tiek izmantots, lai modelētu neironu tīklus vairākos projektos. Jaunā datu glabātuve (vairāk nekā 100 TB) ļauj izvietot video arhīvus, programmu un pētījumu rezultātu rezerves kopijas. Kopīgiem pētījumiem pieejama arī firmas SolidWorks, ArcGIS, MathWorks un citas programmatūras.

Datu centra resursus var izmantot ne tikai zinātniskas un akadēmiskas institūcijas bet arī komerciālas iestādes zinātniskiem pētījumiem.