Par EDI

EDI Logo - Elektronikas un datorzinātņu institūts, Lavija, RīgaSpied uz bildes, lai skatītos video par EDI:EDI ir dibināts 1960.gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas ietvaros un šobrīd ir neatkarīgs valsts zinātniskais institūts, kas veic fundamentālus un lietišķus pētījumus datorzinātnes, informāciju, komunikāciju un elektronisko tehnoloģiju un aparātbūves jomās, kuras atbilst Latvijā 2014.-2017.gadam noteiktā prioritārajā zinātnes virziena “Inovatīvi materiāli un tehnoloģijas” informātikas, informācijas un signālpastrādes tehnoloģiju sadaļām.

Institūta stratēģiskais mērķis, atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai, ir veicināt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Latvijā. Mērķa sasniegšana tiek panākta ar jaunu zināšanu ieguvi un inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, kuru izmantošana tautsaimniecībā dod būtisku progresu jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanā, tādejādi sekmējot IKT un elektronisko iekārtu ražošanas nozaru ilgtspējīgu attīstību un palielinot Latvijas un Eiropas Savienības konkurētspēju pasaulē.

EDI savā darbībā cenšas kļūt par Eiropā atzītu pētniecības centru elektronikas, datorzinātņu, informācijas tehnoloģiju un ar tām saistīto inženierzinātņu jomās, kura galvenie pētniecības virzieni ir saistīti ar tādu integrētu sistēmu radīšanu, kas paredzētas signālu reģistrēšanai, datu izguvei, apstrādei un pārraidei. Sistēmu radīšana ietver plaša spektra aktivitātes, t.sk. signālu reģistrēšanas un datu izguves metožu, kā arī atbilstošas aparatūras un programmatūras izstrādi.

Starptautiskajā zinātnisko institūciju darbības izvērtējumā, kas veikts Latvijā 2014.gadā, EDI sniegumu eksperti novērtējuši kā teicamu vai labu, un Institūts ir vienīgā valsts zinātniskā institūcija inženierzinātņu jomā, kas šajā izvērtējumā vērtēta kā augsta līmeņa, spēcīga un starptautiski nozīmīga institūcija.

Institūta finansu līdzekļus veido konkursa kārtībā iegūtu pētniecisko projektu finansējums no vietējiem un starptautiskiem avotiem.

2017.gada sākumā EDI strādāja 57 zinātniskie darbinieki (37 no tiem ieņem akadēmiskos amatus). Kopējais darbinieku skaits 84.