Patenti

Intelektuālā īpašuma aizsardzība, reģistrējot un spēkā uzturot patentus:


LR patents Nr. 15326. “Analogu signālu paātrināta pārraides metode ar impuls-platuma modulāciju un demodulāciju ar sekojošu filtrēšanu,  balstītu uz  impulsu platuma-fāzes pārveidojumiem " Izgudrotāji: V.Bespaļko, I.Bilinskis, J.Buls. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2018.

LR patents Nr. 15326 A „Analogu signālu paātrināta pārraides metode ar impulsa platuma modulāciju un demodulāciju ar sekojošu filtrēšanu, balstītu uz impulsu platuma-fāzes pārveidojumiem / Method for fast transmission of analog signal using pulse-width modulation and demodulation with following signal filtering based on pulse width-to-phase angle transform”. Izgudrotāji: Vladimirs BESPAĻKO (LV), Ivars Biļinskis, Jevgeņijs BULS (LV).  Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts oficiālajā izdevumā 20.04.2018.

LR patents Nr. 15308 “Mobila ierīce bezvadu sensoru tīklu un to mezglu efektīvai izstrādei mērķa vide”, Izgudrotāji Leo SEĻĀVO, Krišjānis NESENBERGS, Jānis JUDVAITIS, Didzis LAPSA, Rihards BALAŠS, Arnis SALMIŅŠ, Modris GREITĀNS, publicēts 20.03.2018.

LR patents Nr. 15284 A „Notikuma taimeris ar sistemātiskās taimēšanas kļūdas stabilizāciju/Event time-tagging device with stabilization of systematic error”. Izgudrotāji: Vladimirs BESPAĻKO (LV),  Jevgeņijs BULS (LV), Igors BURAKS (LV), Vadims VEDINS (LV). Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts oficiālajā izdevumā 20.11.2017.

LR patents Nr.15068. “Stroboskopiskais pārveidotājs ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanai”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, V.Pētersons, V.Plociņš un A.Ševerdaks. Publ. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts  20.11.2015.

LR patents Nr.14998. "Ierīce ādas melanomas atšķiršanai no labdabīgas dzimumzīmes". Izgudrotāji: Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Siņica-Siņavskis, Dainis Jakovels, Dmitrijs Bļizņuks. Īpašnieks Elektronikas un datorzinārņu institūts. Publicēts 20.08.2015.

LR patents Nr. 14992. “Termokompensēts interpolators pārveidotājam "LAIKS-KODS" ar samazinātu dīkstāves laiku." Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2015.

LR patents Nr. 14881. “Metode un ierīce nolašu skaita samazināšanai līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotājā”. Izgudrotājs: U.Grunde. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2014.

LR patents Nr. 14803. "Strobējams komparators ar aizkaves līniju”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners un V.Pētersons. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts  20.01.2014.

LR Patents Nr. 14802. “Sakrišanas shēma ar ieejas impulsa selektoru”. Izgudrotāji:V.bespaļko, A.Skaģeris, V.Vedins Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts  20.01.2014.

LR patents Nr. 14767 “Simetriskas ultra-platjoslas (UWB) antenas triecienierosmes impulsa formētājs”. Izgudrotāji: M.Greitāns, V.Aristovs, G.Šūpols. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

LR patents Nr. 14764 “Precīzu mērītāju gadījuma kļūdu novērtēšanas metode”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, A.Ribakovs, A.Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

LR patents Nr. 14730 “Strobējams komparators”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners, V.Pētersons. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

LR patents Nr. 14691 “Monostabils multivibrators”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2013.

LR patents Nr. 14622 “Zigzag antena, kas konstruktīvi ir sajūgta ar koaksiālo kabeli”. Izgudrotāji: M.Greitāns, V.Aristovs, G.Šūpols. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2013.

LR patents Nr. 14641 “Komparatora tipa stroboskopiskais pārveidotājs”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners, V.Pētersons. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2013.

LR patents Nr. 14455 “Precīzo ģeneratoru perioda džitera novērtējuma metode”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.03.2012.

LR patents Nr. 14358 “Interpolācijas pārveidotāja “laiks-kods” kalibrēšanas metode”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, J.Buls, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2011.

LR patents Nr. 14280 “Pikosekunžu impulsu formētājs ar IMPATT diodi”. Izgudrotāji: V.Aristovs, M.Greitāns, E.Hermanis. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2011.

LR patents Nr. 14005 “Interpolācijas metode “laiks-kods” pārveidošanai”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2009.

LR patents Nr. 13942 “Digitālu pelēko toņu attēlu analizators”. Izgudrotāji: I.Mednieks, A.Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.08.2009.

LR patents Nr. 13857 “Digitālu rentgena attēlu analizators svešķermeņu atklāšanai objektos reālā laika režīmā”. Izgudrotāji: I.Mednieks, A.Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.03.2009.

LR patents Nr. 13770 “Metode un ierīce signāla laika-frekvences reprezentācijas paaugstinātas izšķirtspējas iegūšanai”. Izgudrotāji: M.Greitāns. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.09.2008.

LR patents Nr. 13686 “Laika intervālu mērītājs un tā kalibrēšanas metode”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, K.Lapuška, A.Ribakovs. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2008.

LR patents Nr.13662 “Ierīce īsu vienreizēju impulsu amplitūdas mērīšanai”. Izgudrotāji: V.Bespaļko. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2008.European Patent No. 1 330 036 B1 “Method and apparatus for alias suppressed digitizing of high frequency analog signals”. Inventors: J.Artjuhs, I.Bilinskis. Proprietor: Institute of Electronics and Computer Science of Latvia. Bulletin 2006/26, 28.06.2006. Patent was validated in Germany, United Kingdom, Ireland, Italy and France.

United States Patent No. US 7,046,183 B2 “Method and apparatus for alias suppressed digitizing of high frequency analog signals”. Inventors: I.Bilinskis, J.Artjuhs. Assignee: Institute of Electronics and Computer Sciences of Latvia. Date of Patent: May 16, 2006.

European Patent No. 1 746 427 B1 “Method and apparatus for spectral estimations adapted to nonuniformities of sampling”. Inventors: I.Bilinskis, J.Artjuhs, A.Ribakovs. Proprietor: Institute of Electronics and Computer Science of Latvia. Bulletin 2008/02, 09.01.2008.

European Patent Application No. EP2075912 A1 “Method for complexity-reduced digital filtering and parameter estimation of analog signals”. Inventors: J.Artjuhs, I.Bilinskis, K.Sudars. Applicants: Institute of Electronics and Computer Sciences of Latvia. Publication date: 01.07.2009.

Estonian Patent No. EE05618 B1 “Data acquisition from nonuniform arrays based on sine-wave crossings”. Inventors: I.Bilinskis, M.Min, A.Ribakovs. Applicant: Tallinna Tehnikauelikool. Publication date: 17.12.2012.

Patent application No. WO2013147574 (A1), EP 2695104 A1 “Biometric authentication apparatus and biometric authentication method”. Inventors: M.Greitans, M.Pudzs, R.Fuksis, R.Ruskuls. Applicant: Institute of Electronics and Computer Sciences of Latvia. Publication date: 03.10.2013.

Patent application No. WO2013165229 (A1) “Ultra-wideband sharpener for excitation a symmeric antenna”. Inventors: M.Greitans, K.Krumins, V.Aristovs.  Applicant: Institute of Electronics and Computer Sciences of Latvia. Publication date: 07.11.2013.

Patent application No. WO2013187748 (A1) “System and method for video-based vehicle detection”. Inventors: K.Freivalds, R.Kadikis, M.Greitans. Applicant: Institute of Electronics and Computer Sciences of Latvia. Publication date: 19.12.2013.

Krievijas Federācijas patents Nr.2584727 “Интерполятор для преобразования “время-код” с малым мертвым временем”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V. Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, ir spēkā no 17.04.2015, reģistrēts 26.04.2016.