Pētījumu virzieni

Zinātniski-pētnieciskās darbības  īstenošana Institūta zinātniskās padomes noteiktajos virzienos izveidotāja izraudzītajā zinātnisko pētījumu nozarē.


1. Inovatīvi informāciju, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju paņēmieni.

1.1. Oriģinālas signālu ieguves un apstrādes metodes.

1.2. Notikumu plūsmu reģistrācija un apstrāde ar superaugstu izšķirtspēju.

1.3. Sensoru tīklu arhitektūru un sensormezglu aparatūras un programmatūras platformu attīstība.

1.4. Transformēta laika signālu apstrāde.

1.5. Attēlu apstrāde un tēlu pazīšana.


2. Viedas integrētas datu savākšanas, apstrādes un pārraides sistēmas.

2.1. Ekstrēmi precīzas notikumu hronometrēšanas sistēmas.

2.2. Augstas efektivitātes un drošības datu pārraides tīkli.

2.3. Drošas un ērtas multimodālas biometrijas tehnoloģijas.

2.4. Multifunkcionālas inteliģentas transporta sistēmas.

2.5. Ultraplatjoslas augstas jutības lokācijas un datu pārraides tehnoloģijas.

2.6. Elektronisko iekārtu un specializēto mikroshēmu projektēšana, prototipēšana un testēšana, t.sk. programmvadāmu radio risinājumi.

3. Perspektīvo pētījumu virzieni.

3.1. Kiberfizikālās sistēmas.

3.2. Biomedicīnisko signālu ieguve un apstrāde.

3.3. Fotonika.

3.4. Kosmisko datu apstrāde un satelītelektronika.