Projekti ES projekti

No ERAF  līdzekļiem līdzfinansētie projektiEiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts Nr. 18-00-A01612-000024

“Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide (RONIN)”
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi"   2. Kārta.

Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr.1.1.1.1/18/A/165
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts.

“Energoefektīva veselības stāvokļa un uzvedības novērošana ar valkājamām ierīcēm un Lietu Internetu” (turpmāk – “FEATURE”). Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ( VIAA ) NR. 9.-14.5/86


1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās 2.kārta” aktivitātes projekts

"Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (projekta saīsinājums – EDI SS3), projekta Nr.1.1.1.5/18/I/015.


4.2.1.2. aktivitāte  „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”

„Elektronikas un datorzinātņu institūta Zinātniski eksperimentālā korpusa ēkas kadastra Nr.01000920440006 energoefektivitātes  paaugstināšana” projekta Nr.4.2.1.2./18/I/049

„Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.0100092044001 energoefektivitātes  paaugstināšana” projekta Nr.4.2.1.2./16I/006


Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts

„Reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensors” ("STRIVE"), Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/96


Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts 

„Bezvadu sensoru tīkls vilciena integritātes kontrolei”  ("INTKO"), Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/93


Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts

Dinamiska  zemes lietošanas  pārraudzība” („NevKlas”). Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/95)


Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”

"Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība". Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) NR.1.1.1.4./17/I/014


Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts

„3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”). Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/25)


Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts 

„Ultra platjoslas impulsu radara sensor”  (UPIRS). Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/26


Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekts

„Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174


No ERAF  līdzekļiem līdzfinansētie projekti

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" projekti

"Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai" (DziNTA) Nr. 1.2.1.1/16/A/007

"Pētījums par datorredzes paņēmienu attīstību industrijas procesu norises automatizācijai" (DIPA) Nr. 1.2.1.1/16/A/002

2.1.1.3.2. aktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"

„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001


2.1.1.3.3. aktivitāte "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"

Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana (EDI-APE)
Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002

2.1.1.2. aktivitāte "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās"

"Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana"
Nr.2015/0003/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/007

"Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās"
Nr.2010/0309/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/012

2.1.1.1. aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai (NanoKS)
Nr. 2014/0052/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031

Multi - modeļu izstrādes tehnoloģija .NET pielietojumu projektiem (MEDUS)
Nr. 2013/0031/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/010

Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem (LaReg)
Nr. 2013/0036/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032

Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma (PALMS)
Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015

Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija (LoTe)
Nr. 2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078


Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija (MITS)
Nr. 2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde (SiLA)
Nr. 2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai (BiTe)
Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/
10/APIA/VIAA/098


2.1.1.3.1. aktivitāte "Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)"

Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)”
Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006

2.1.2.2.1 .aktivitāte "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde"

Datu migrācijas metodikas izstrāde, projekts Nr.JPI/2.1.2.2.1/09/01/084, (2009-2010)


2.5.2. “Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās” 

„Modernās signālapstrādes pētījumu efektivitātes un zinātniski pētniecisko rezultātu komercializācijas potenciāla paaugstināšana”

„Elektronikas un datorzinātņu institūta infrastruktūras attīstība konkurētspējīgu elektronisko tehnoloģiju izstrāde”


2.5.1. „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās”

DASP pielietojumu pētījumi konkurētspējīgu virtuālo instrumentu izstrādei

Daudzkanālu sensoru sistēmu radīšana biomedicīnisko, ekoloģisko un industriālās ražošanas datu iegūšanai un ievadīšanai datorizētās sistēmās


No Eiropas struktūrfondiem līdzfinansētie projekti

PROJEKTU ĪSTENOŠANA IR NOSLĒGUSIES:

1.1.1.2. aktivitāte "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai (ViPTeH)
Nr. 2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016

Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)
Nr. 2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014

Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)
Nr. 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020