Projekti LZP projekti

Zinātnisko pētījumu projekti

 • Nr.09.1541 “Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas iegulto un radiofrekvenču identifikācijas sistēmu attīstībai un enerģijas patēriņa optimizācijai”- vad. Modris Greitāns (2010. gads).

 • Nr.09.1581 „Transformētā laika signālu apstrāde un diskrēto attēlu apstrāde reālā laika sistēmās”- vad. Kārlis Krūmiņš (2010. gads);

 • Nr.09.1345 ”Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizācija”- vad. Aldis Baums (2009. gads);

 • Nr.09.1342 ” Diskrēto attēlu apstrāde reālā laika sistēmās”- vad. Ints Mednieks (2009. gads);

 • Nr.09.1340 ”Transformētā laika signālu apstrāde”- vad. Kārlis Krūmiņš (2009. gads);

 • Nr.09.1237 ”Signālu apstrādes metodes radiofrekvenču identifikācijas (RFID) tehnoloģijas attīstībai”- vad. Modris Greitāns (2009. gads);

 • Nr.08.2112 ”Bezvadu datu pārraides tīklu (Wireless Mesh Networks) arhitektūru efektivitātes pētīšana”- vad. Mihails Broitmans (2008. gads);

 • Nr.05.1430 ”Naikvista filtri reālas formas impulsiem un to adaptīvie algoritmi”- vad. Evalds Hermanis (2005.-2008. gads);

 • Nr.05.1395 ”Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija”- vad. Valērijs Zagurskis (2005.-2008. gads);

 • Nr.05.1394 ”Informacionālais drošums: teorētiskie aspekti un datu aizsardzības metodoloģiskie risinājumi”- vad. Vladimirs Pelipeiko (2005.-2008. gads);

 • Nr.05.1393 ”Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības līdzekļu kā multiaģentu sistēmu modelēšana un pielietošana:- vad. Andrejs Ermuiža (2005.-2008. gads);

 • Nr.05.1392 „Ciparsistēmu loģiskās projektēšanas dekompozīcijas metodes dinamiski rekonfigurējamo ierīču bāzē”- vad. Viktors Čapenko (2005.-2008. gads);

 • Nr.05.1391 ”DASP elektronisko sistēmu maketēšana”- vad. Jevgēnijs Buls (2005.-2008. gads);

 • Nr.05.1390 ”Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde”-vad. Aldis Baums (2005.-2008. gads);

 • Nr.04.1128 ”Energoobjektu modeļu eksperimentāla pārbaude un optimizācijas bloku modeļi”- vad. Elmārs Beiners (2004.-2008. gads);

 • Nr.04.1127 ”Signālu atklāšanas metodes, pielietojot diskrēto stroboskopiju”- vad. Kārlis Krūmiņš (2004.-2008. gads);

 • Nr.04.1126 ”Plūsmas šifra atslēgu vadāmu ģeneratoru konstrukcija”- vad.- Aivars Lorencs (2004.-2008. gads);


Starpnozaru projekti

 • Nr.10.0003 „Zinātniskās bāzes tālāka attīstīšana perspektīviem informācijas apstrādes virzieniem Latvijā” apakšprojekti:

  • Nr.10.0003.2 „Bezvadu datu pārraides tīklu arhitektūru efektivitātes pētīšana un to pielietojuma rekomendāciju izstrāde”– vad. Mihails Broitmans (2010. gads);

  • Nr.10.0003.3 „Signālapstrādes optimizācija ar orientāciju uz tehnisko realizāciju vienkāršošanu un paātrināšanu”- vad. Ivars Biļinskis (2010. gads).

 • Nr.06.0028 „Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas” apakšprojekti:

  • Nr.06.0028.2.2 ”Datoru tīklu jaunās tehnoloģijas”- vad. Mihails Broitmans (2006.-2009. gads);

  • Nr.06.0028.3.1 „Konkurētspējīgu daudzkanālu izkliedētu datu ieguves un priekšapstrādes sistēmu radīšana moderno IT sistēmu apgādei ar informāciju”- vad. Ivars Biļinskis (2006.-2009. gads);

  • Nr.06.0028.3.2 ”Konkurētspējīgu daudzkanālu izkliedētu datu ieguves un priekšapstrādes sistēmu radīšana moderno IT sistēmu apgādei ar informāciju”- vad. Jurijs Artjuhs (2006.-2009. gads).