Projekti Projektu saraksts

Šobrīd tiek īstenoti :

Lauku atbalsta dienests:

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide ( RONIN )

Valsts pētījumu programma:

Projkets Nr.1 „Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu novērtējums”  – „JURSENS”.

Starptautiskie projekti:

Digitālās Tehnoloģijas, Viedā Robotika un paaugstināta kiberdrošība ātrākai ražošanai nākotnes Eiropas ražošanas ekosistēmā ( TRINITY )

Programmējamas Sistēmas Inteliģencei Automobiļos ( PRYSTINE )

Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems  ( ENACT )

Inteliģenta kustību kontroles platforma viedām mehatroniskām sistēmām ( I-MECH )

Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for highly and fully automated driving to make future mobility safer, more efficient, affordable, and end-user acceptable ( Autodrive )

Frictionless energy efficient convergent wearables for healthcare and lifestyle applications ( Convergence )

Eiropas Kosmosa aģentūras projekti:

Eiropas Kosmosa aģentūras projekts Nr. 4000115326/15/NL/NDe "On-board implementation of the multi-purpose Event Timer" ( MPET )

No ERAF  līdzekļiem līdzfinansētie projekti:

Projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/282 „Energoefektīva veselības stāvokļa un uzvedības novērošana ar valkājamām ierīcēm un Lietu Internetu” (turpmāk - „FEATURE”)

Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (projekta saīsinājums – EDI SS3.Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.5/18/I/015.

Dinamiska  zemes lietošanas  pārraudzība” („NevKlas”)

Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA).Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.4/17/I/014.

„3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”)

„Ultra platjoslas impulsu radara sensor”  (UPIRS)

„Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)