Projekti VPP projekti
  Valsts pētījumu programma “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) 2014.-2017.gadam.
  Projekts Nr.1. „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”.
  Projekts Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”.
  Projekts Nr.3. „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”.
  Projekts Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”.
  VPP „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē”  „EVIDEnT”,1.projekts „Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu novērtējums”  – „JURSENS”.
  Programma „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM”
  Projekts Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” (2010-2013)
  Programma "Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze" (2005-2009)
  Projekts "Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte"
  Projekts "Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparatbūves jomā"